Please don’t assume that we do

Els documents de Termes i condicions són un gènere i estil simptomàtic del nostre entorn. Exposen de manera oculta i vorejant la inintel·ligibilitat el funcionament de la majoria d’eines que utilitzem.

El llistat següent és una selecció de frases trobades en els termes i condicions de les principals plataformes d’internet, així com de frases generades amb una xarxa neuronal de generació de text que ha après a escriure amb aquests documents. Totes dues, originals o generades, funcionen com una mena de lapsus lingüístics sobre el funcionament i l’imaginari de la xarxa (els seus mecanismes o el seu caràcter hiperbòlic i paranoic).

 

. . .

 

Things you and others do and provide / Cosas que tú y otras personas hacéis y nos proporcionáis.

That does not necessarily mean that we review content, so please don’t assume that we do.

You should look at the terms regularly.

Different or additional terms may apply.

The effect is permanent. If you submit a request to have your house blurred, all historical and future images of your house will also be blurred.

We collect your privacy practices.

Please don’t assume that we do so, for you should know that we have separate privacy issues in a way that we have about you.

Please don’t assume that we do not have other terms, applicable laws, conditions

We collect and use personal information we collect from you, which means we use the information we collect to do so we’ve used to operate and share it with our services. For more information we believe we have about this information we have about our services.

Your personal data we collect from you, provide to a service or other users of the “we” or “us”, is a service (including through a service) in the world, including if you are designed.

We also provide the information you are technology for a message, for others and to you.

If we don’t agree with a legal basis for an opportunity to review, we can contact us at any time. If you do so, we can do so.

We want your name, voice, videos, or other communications as well as the rights, text of operating system, shipping notifications, and name and phone number.

We want your rights.

When you use our services, these terms, these terms and policies, these policies, and privacy practices, you’re designed to manage, and security.

When you use our services, we let you make, you make – you give us interest to enjoy using our Privacy Policy.