El joc dels disbarats de Cambrils

Taller d’animació realitzat amb els nens i nenes de la ciutat de Cambrils a partir de les situacions sorgides en jugar al joc dels disbarats.