El joc dels disbarats de Cambrils

Animation children workshop at FECFestival–European Short Film Festival 2010 in Cambrils