Cinemàcules

Son una petita col·lecció de vídeos realitzats mitjançant la impressió dels fotogrames sobre paper.