XCÈNTRIC (3r)

Programació de l’XCÈNTRIC per al tercer trimestre de 2010. Desplegable de 9 cossos en acordió, a dues tintes.