Projectes Germinals, Jo, Barcelona, el món i PIcasso

Publicació dels projectes artístics de procés realitzats pels alumnes de Belles Arts de tercer i quart curs de l’itinerari de dibuix de tardes.