Miniput 2009

Cortineta pel Festival Miniput 2009, realitzada amb la col·laboració de Francesco Tagliavia i Daniel Clavera.