Miniput ’07

Cortineta d’entrada per la 13a Mostra de televisió de qualitat de Barcelona, Miniput (en el marc de l’INPUT, International Public Television Conference)