Gendernaut

Desenvolupament d’un plugin de wordpress open source per a la creació d’arxius. Utilitzat per a l’arxiu Fils Feministes dels darrers quaranta anys del moviment feminista a Catalunya. Plugin disponible en codi obert.