Laberint latent

 

L’espai latent és una manera d’entendre les possibilitats de generació d’imatges d’una GAN. Es tracta de concebre les imatges possibles que poden generar les xarxes entrenades com un sistema de coordenades multidimensional que poguéssim recórrer. Produir aquest espai virtual i multidimensional a partir d’espais reals i concrets és un joc reflexiu sobre la mateixa metàfora de l’espai latent.

En aquest cas el dataset d’entrenament han estat els famosos recorreguts en tricicle pels passadissos de l’hotel de The shining (1980, Stanley Kubrick). Si aquests passadissos, i el laberint exterior de l’hotel, són metàfores de laberints mentals que pateixen els personatges de la pel·lícula, en aquest cas la xarxa és un mena de doble virtual d’aquest mateix espai.

Com en un malson després d’haver vist el film, recorrem de manera obsessiva un espai que és i no és el filmat i que a cada passa es desdobla, bifurca i multiplica en un laberint de múltiples dimensions del qual no podem sortir.