Emporio celestial de conocimientos benévolos

/ El mal alumne

Aquest exercici de substitució pren el nom d’una enciclopèdia xinesa, ficcionada per Jorge Luis Borges a El idioma analítico de John Wilkins, que permet fer un comentari sobre l’arbitrarietat de les taxonomies. Com explica Borges, tota taxonomia representa un intent provisional del llenguatge per classificar una realitat inabastable.