El descobriment de la infografia

Text per a la publicació El relat de l’art (2009, ACVIV, Eumo Editorial), Andrés Hispano i Félix Pérez-Hita (editors).

 

Llegir El descobriment de la infografia