El joc dels disbarats de Reus

Taller d’animació realitzat amb els nens i nenes de la ciutat de Reus a partir de les situacions sorgides en jugar al joc dels disbarats.