Cartells tipogràfics

La tipografia té una vessant estètica, no desvinculada de l’acció comunicativa. Els atributs formals de la tipografia són sovint molt passatgers, i depenen de que un grup de gent se’n senti identificat i en faci un ús.