Bermudes

bermudesdemudar.tumblr.com

Mostra d’il·lustracions d’estampa. Imatges usades en projectes, o bé descartades durant el procés. En aquest blog presentem experiments a tinta, aquarel·la, llapis, etc.