Vomitorios

El concepte vomitori permet traçar relacions entre aquells sistemes, físics o virtuals, dissenyats per refusar certs grups o actituds. Amb aquesta finalitat, es parteix de l’estudi del mobiliari urbà, atenent a la manera com el seu disseny opera com a mecanisme regulador de l’espai públic: bancs que repel·leixen indigents, bancs anti-skater o contenidors que vomiten recol·lectors. Tanmateix, es dibuixa una continuïtat entre aquesta lógica urbanística i la forma com operen les infraestructures algorítmiques de la societat connectada. Xarxes socials que censures cossos nus, filtres que bloquegen continguts polítics, així com d’altres exemples en els quals la mediació tecnológica imposa condicions no negociables de segregació.