Reanimadors d’objectes

Quatre persones han estat convocades a participar en una acció de treball creatiu entorn a la reutilització de residus. L’acció ha tingut lloc durant vuit hores (una jornada laboral) i se’ls ha pagat un sou corresponent. Se’ls ha proposat com a objectiu crear una sèrie il·limitada d’objectes mitjançant la reutilització dels residus que ells mateixos han generat durant els 30 dies anteriors a l’acció.