La 72.024 mil·lèsima part d’un any

La 72.024 mil·lèsima part d’un any és un projecte d’animació experimental centrat a la recerca de nous mètodes de producció i formalització del discurs narratiu amb l’objectiu de trobar formes d’animar més avesades a l’imprevist i els condicionants del dia a dia. Amb aquesta intenció s’estableix una estratègia a seguir: Realitzar una animació diària de 15 fotogrames durant 365 dies.