Inopia – gràfica CD

Grafisme del CD d’Inopia. Disseny de llibret, cobertes i galeta.