Il·lustració de coberta

Il·lustració per a la coberta del llibre “La Democarcia Profunda de los Foros Abiertos” d’Arnold Mindell