Identitat TV

BTV –Barcelona Televisió va obrir un concurs per l’adjudicació de la imatge corporativa i disseny i animació de les caretes de la cadena. Estampa es va presentar amb aquesta proposta. Finalment, el concurs va quedar desert i les imatges han quedat orfes.