UMAP del dataset de papallones

Visualització del dataset d’entrenament en un espai tridimensional (clicar a la imatge per explorar-lo)

 

 

Visualització del dataset com un mosaic bidimensional: