UMAP del dataset

Visualització del dataset en un espai tridimensional (clicar a la imatge per explorar-lo)

 

 

Visualització del dataset com un mosaic bidimensional: