UMAP del dataset

Visualització del dataset en un espai tridimensional (clicar sobre la imatge per explorar-lo)

 

Visualització del dataset en un mosaic bidimensional: