The Process of Seeing

HD, 6min 42s – 2021

Un vídeo assaig sobre la visió artificial, la humana i la fílmica. Diferents eines de visió artificial escruten les imatges, anotant-ne el contingut o monitorant-ne les accions. En comptes de tancar-ne el significat o extreure’n dades, aquestes veus i accions automatitzades n’incrementen l’ambigüitat i el misteri. La distància entre les paraules i les imatges s’eixampla, resultant en nous assemblatges.

Realitzat per a l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA).