Roget

/ El mal alumne

El vocabulari emprat per YOLO9000 és un tesaurus: un glossari jerarquitzat. Cada terme forma un arbre que conté els mots que en depenen semànticament. Per a aquesta substitució s’ha utilitzat un altre tesaurus cèlebre, l’elaborat el 1805 per Peter Mark Roget, metge britànic, teòleg natural i lexicògraf. El tesaurus de Roget és una obra epistemològica que conté conceptes relacionats amb l’existència, el canvi, el raonament o els afectes. Un repertori abstracte que contrasta amb els termes concrets de YOLO9000. En aquest exercici, l’etiquetatge “persona” queda substituït pel terme “ortodòxia”. O a uns feixos de bitllets se’ls adjudica l’etiqueta “plaer físic”.