Speech Success

http://interactivehaiku.com/speechsuccess/

Busques un públic? Aquest és el lloc on aconseguir l’aplaudiment d’un públic que només t’escolta a tu. Aquesta experiència permetrà que les teves idees i pensament tinguin reconeixement per un minut, canviant la percepció de què no hi ha ningú a l’altra banda.

Speech Success conté un missatge irònic. Internet funciona com una pantalla pública en la qual intentem trencar el nostre aïllament i trobar reconeixement. Habitualment l’exposició pública de la nostra vanitat no troba el seu públic: per això hem creat un públic virtual per satisfer aquesta necessitat.

Seleccionat i produït dins la convocatòria Interactive Haiku del NFB de Canada i Arte.