Rastres de la memòria

La tècnica de detecció de siluetes i borrat es presta a treballar amb imatges de la nostra memòria històrica. Genera un tipus d’imatge que al·ludeix el tema de l’oblit en l’arxiu digital i en relació a la IA.

 

La Guerra Civil Española. Inside the Revolution. David Hart, 1983.

 

 

 

Sobre los sucesos de España. Noticiario U.R.S.S. 1936.

 

 

 

 

 

Canciones para después de una Guerra. Basilio Martín Patino, 1976.