Què és el que veus, YOLO9000?

2019, 14 min, HD

YOLO9000 és una xarxa neuronal de reconeixement d’objectes entrenada amb un dataset de 9.418 paraules i milions d’imatges. És una de les moltes eines de visió artificial en desenvolupament, pensada per a l’anotació automàtica d’imatges.

Què és el que veus, YOLO9000? planteja una investigació audiovisual heterodoxa dels seus mecanismes, les seves possibilitats i el seu món. Basat en el projecte El mal alumne. Pedagogia crítica per a intel·ligències artificials (Estampa, 2017-2018).

Realitzat per al programa Soy cámara del CCCB.