Visualitzacions

/ El mal alumne

La visió artificial de reconeixement d’objectes concep les imatges de manera realista i discontínua. És a dir, es tracta d’identificar fragments de la imatge com a representacions d’objectes o éssers vius, i la imatge no s’interpreta com una totalitat sinó com un conjunt d’elements discrets.

Hem alterat la sortida gràfica de YOLO9000 amb diferents combinatòries sobre què es veu i què s’oculta. Aquestes sortides gràfiques fan evident el caràcter discret i parcial de la identificació, juguen amb la distància entre la identificació verbal i la visual o converteixen el procés d’identificació en una pel·lícula abstracta (com un seguiment dels moviments en la imatge amb el codi de colors de YOLO9000).

 

Resum de visualitzacions:

 

 

Visualitzacions: