Escala

/ El mal alumne

La resolució d’una imatge és un condicionant per al reconeixement d’objectes. En aquest interactiu es pot explorar El Jardí de les Delícies d’el Bosch, tot variant el factor d’escala. Els objectes reconeguts es multipliquen i varien a mida que augmentem el detall.

 

Explora El Jardí de les Delícies