Arbre de vocabulari

/ El mal alumne

El vocabulari de YOLO9000 està format per 9.418 paraules estructurades de manera jeràrquica. Es pot explorar una visualització en forma de xarxa d’aquesta jerarquia en el següent vincle:

 

Arbre de vocabulari de YOLO9000