Rostres

/ El mal alumne

Aplicació d’un software d’anàlisi d’emocions a diferents escenes cinematogràfiques.