Captionbot

/ El mal alumne

Captionbot és una eina on-line de descripció d’imatges. Les imatges que segueixen són exemples de què veu Captionbot davant d’imatges particulars.