La ciutat com a interfície

Aquest article pren com a cas d’estudi el discurs promocional de la smart city, per tal de prendre el pols a la sofisticació de les tècniques de govern cibernètic. Posant en relació aquests discursos amb els afanys de simulació i predicció mitjançant l’anàlisi de dades.
Keywords: smart city, interface, mediation, public space.

 

Llegir l’article: La ciutat com a interfície