Janus

2021. Instal·lació audiovisual de Roc Parés en col·laboració amb Estampa.

Janus
és una instal·lació que reflexiona sobre la cultura audiovisual del nostre temps i sobre la seva relació amb el final de la il·lusioria època daurada del petroli. 
Va ser produïda per l’exposició Exposar · No exposar-se · Exposar-se · No exposar (24.09.2021 – 09.01.2022) al Santa Mònica de Barcelona.

Un cotxe atrotinat dels anys quaranta va ser exposat a la terrassa de l’edifici del Santa Mònica. L’artista va enregistrar el seu viatge fins al centre amb el seu propi vehicle i, aquestes imatges per carretera, són projectades en una pantalla en la façana de l’edifici. Els fotogrames del vídeo són el dataset d’entrenament d’una xarxa neuronal que genera una versió onírica d’aquest viatge. El vídeo generat per IA es reprodueix en unes pantalles ubicades als retrovisors del cotxe. La instal·lació duu una inscripció de la frase del teòric dels mitjans Marshall McLuhan, la qual va inspirar la seva formalització.

 

“We look at the present through a rear view mirror. We march backwards into the future.”

― Marshall McLuhan

 

 

 

24.09.2021, Barcelona. “Exposar , no exposar-se , exposar-se , no exposar” exhibition, Santa Mònica. Photo: Jordi Play

 

24.09.2021, Barcelona. “Exposar , no exposar-se , exposar-se , no exposar” exhibition, Santa Mònica. photo: Jordi Play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte, vídeo i producció: Roc Parés
GAN, PIX2PIX i assessoria cultural: Estampa
Programació Raspberry Pi: Azahara Cerezo.
Assistent de muntatge: Juan David Galindo.
Comissariada per Enric Puig, Ferran Utzet i Marta Gràcia.
Produït i estrenat a Santa Mònica. Barcelona, 2021.