Imágenes huéspedes

2022. Instal·lació audiovisual multicanal.

 

Imágenes huéspedes. Parasitología de la visión y otras simbiosis estudia les formes de la visió artificial i el seu caràcter de paràsit de les imatges. Si fins fa no tant les imatges eren opaques a l’extracció de dades, les eines de visió artificial desfan aquesta resistència i operen rere tota imatge que avui circuli per un entorn digital. Podríem dir que les imatges han augmentat el seu gruix; el que captura una càmera ja no és només una imatge sinó també el punt de partida de tot de processos que s’hi adhereixen per extreure’n el seu sustent. Imágenes huéspedes mostra aquests processos laminant capa a capa la seva operació i deixant només visible allò que extreuen.

Una sèrie d’enregistraments en vídeo d’un entorn urbà s’han processat amb quatre xarxes neuronals de visió artificial –dedicades a tasques diferents: reconeixement d’objectes, segmentació, detecció de posició i inferència de profunditat– i s’ha aïllat la sortida gràfica pròpia de cadascuna d’elles. La instal·lació mostra aquestes imatges corrent en paral·lel sincronitzades. La seva suma no reconstrueixen la imatge original sinó només aspectes discrets d’aquesta –quins elements es consideren importants i quins no constitueix la base del disseny d’aquestes eines. El conjunt de pantalles permet veure separats cadascun d’aquests processos, com un primer pas per a preguntar-nos pel seu funcionament i els seus usos.

Realitzat dins la convocatòria Immaterial 2021 de Tabakalera – Medialab (Donostia)