La Gioconda

 

L’espai latent i les xarxes GAN poden servir com a eines d’investigació gràfica i sociocultural. En aquest cas s’ha entrenat a la xarxa amb una de les imatges més icònica i objecte de més variacions de la història: la Gioconda de Leonardo da Vinci. Per constituir el dataset s’han emprat còpies digitals del quadre original però també tota mena de variacions i versions, així com les imatges del públic al museu del Louvre que apareixen quan se cerca aquest quadre a un buscador d’internet. El resultat és una mena de síntesi de l’imaginari al voltant d’aquest quadre i la seva fama en el món de la cultura de masses actual (la cerca d’imatges per paraules a cercadors d’internet ha estat el criteri per incorporar imatges al dataset). Alhora, hipotèticament, la xarxa podria generar infinites variacions de la Gioconda, complint la funció i ritme de la producció i consum en massa: la necessitat de contínues novetats que siguin també sempre la mateixa.

 

Experiment realitzat en relació a l’exposició Una certa foscor comissariada per Alexandra Laudo a Caixafòrum.