Five months trying to draw New York

2005, 2 min 14 s, SD

Una animació feta en els locals de Nova York, recollint i animant en dibuixos, els personatges i les situacions que apareixen durant l’estona de prendre un cafè. Una mirada a la llibreta d’apunts d’en Marcel Pie Barba que ens revela la ràpida, però espaiada i sempre canviant, vida novaiorquesa. En definitiva aquesta és una manera de reviure l’experiència viscuda per aquest ex-estudiant de belles arts, durant la seva estança de cinc mesos a la ciutat de Nova York.