Fenaquistoscopi pas a pas

2013, objecte interactiu

El Fenaquistoscopi pas a pas és una implementació de les joguines òptiques de síntesi de moviment. Mitjançant Arduino i un motor pas a pas s’aconsegueix obturar de manera mecànica i controlar paràmetres com el nombre de parades per volta, la velocitat de cada volta, el temps que el disc està aturat a cada parada i la direcció del gir. Inspirat per l’obra de Toshio Iwai.

Prototip desenvolupat gràcies a un dels Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013.