Institucions de l’art de Barcelona

/ El mal alumne

Els datasets d’entrenament d’aquesta xarxa són les col·leccions de diferents institucions artístiques de Barcelona (MACBA, MNAC, Fundació Miró, Fundació Tàpies, Museu Picasso i Museu del Disseny). Les imatges que conté cada col·lecció són extremadament heterogènies. Forçada a fer-ne una síntesi, la xarxa acaba produint interpretacions absurdes. En aquest cas, la visió artificial ens serveix per satiritzar el discurs sobre l’art basat en la classificació, que inevitablement homogeneïtza i simplifica la producció artística.

 

 

Bárbara Sánchez Barroso – Cartas desde el bosque

 

 

Antoni Hervàs – El misterios de caviria

 

 

Francesco Arena – Mare della tranquilittà

 

 

Nyamnyam – Són els microorganismes els que tindran l’última paraula

 

 

Les Brontë – Fine Cherry

 

 

Paco Chanivet – SSSSSSSilex

 

 

Paco Chanivet – SSSSSSSilex

 

 

?

 

 

Clàudia Pagès – Talk Trouble