Dispositius

/ El mal alumne

Una xarxa neuronal de classificació d’imatges ha estat entrenada per identificar quin tipus de dispositiu digital ha enregistrat la imatge (software 3D, càmera 360º, telèfon mòbil, drone, satèl·lit, càmera seguretat, webcam). La xarxa ha extret uns patrons estilístics de cada tipus d’imatge, a partir d’un dataset de 1.230 imatges. Aquest experiment tracta d’orientar la detecció cap al propi dispositiu. En un context on les imatges semblen mirar-nos, fer que es mirin a sí mateixes.