El pressentiment

2021, HD, 5 min.

 

 

 

Un estudi d’òptica i espai-temps. El pressentiment d’un desastre pròxim o d’un món futur.

 

«Les idees d’espai i temps que vull mostrar-los avui sorgeixen del terra ferm de la física experimental, i aquí rau la seva força. La seva tendència és radical. A partir d’ara, l’espai en sí i el temps en sí s’enfonsaran fins convertir-se en meres ombres i només una unió dels dos es mantindrà independent per sí mateixa. » (H. Minkowski, 1908)