El mal alumne. Pedagogia crítica per a intel·ligències artificials.

Publicació del projecte El mal alumne. Pedagogia crítica per a intel·ligències artificials (2018), realitzat dins la convocatòria Barcelona Producció 2017 de La Capella.

Llegi el llibre