Diccionari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunt de dades de l’entrenament: definicions de diccionari