Diari de consum

Instal·lació i acció – 2023, en curs

 

 

Del text de sala de l’exposició Al pati del darrere (2023, MAC Mataró, comissariada per Azahara Cerezo):

 

Durant els últims anys, el col·lectiu Estampa s’ha dedicat a una exploració creativa i crítica de les tecnologies d’intel·ligència artificial (més concretament, les xarxes neuronals d’aprenentatge profund). Aquestes eines permeten tasques com la generació d’imatges o de textos i han irromput recentment a gran part dels mitjans i de la consciència col·lectiva de la mà d’exemples com Midjourney o ChatGPT.

Adoptar una postura crítica envers aquestes tecnologies passa per qüestionar a partir de quins interessos es desenvolupen i amb quines finalitats es fan servir. Però, més enllà de la seva utilitat com a eines i considerant que realment obren possibilitats engrescadores, la seva pròpia existència comporta una sèrie de factors que no podem passar per alt.

L’ús de processos de computació intensius, sobretot en els anomenats “entrenaments” d’aquests models d’intel·ligència artificial que cada cop utilitzen una quantitat de dades més gran, comporta un elevat consum energètic. L’accés general a servidors que allotgen aquestes eines (com en els casos de Midjourney i ChatGPT) implica també la corresponent petjada ecològica.

L’interès pel què aquestes eines poden aportar, o per explorar les seves limitacions, entra per altra banda en conflicte amb la preocupació per l’impacte ambiental que això representa. Transitant aquesta dualitat, el col·lectiu Estampa decideix instal·lar un comptador de consum elèctric per l’ordinador que fan servir per a tasques d’intel·ligència artificial, posant xifres d’aquesta manera al processos que duen a terme en el seu propi estudi.

Així, Estampa dóna accés a aquestes dades de consum al mateix temps que les posa en relació amb l’energia necessària per a dur a terme diverses altres tasques i la que s’ha aconseguit recollir mitjançant una placa solar instal·lada a l’espai expositiu.

 

https://tallerestampa.com/consum/