Contenidors que vomiten recollidors

Aquest article examina les estratègies dirigides a programar l’accés a l’espai públic mitjançant el disseny de mobiliari urbà. Amb aquesta finalitat, es parteix de l’estudi del contenidor de reciclatge, atenent a la manera en què el disseny d’aquests dispositius opera com a mecanisme regulador de les economies informals a través dels cossos dels recol·lectors de metall. A continuació, s’ofereix un mapeig dels objectes implementats en l’espai urbà, el disseny està dirigit a impedir la interacció amb determines formes de vida. L’article explora criteris i instruments per a una teoria crítica de els llenguatges de disseny, identificant els processos que posen a funcionar un producte sota una lògica operativa excloent. Finalment, es presenten casos d’estudi que permeten pensar el disseny com un camp de simulació estètica en lliure joc: que no se centra en impedir les connexions, sinó en recuperar els objectes tècnics per a l’ús comú.

 

 

Llegir l’article: Contenedores que vomitan recogedores