Cares

/ El mal alumne

El parell d’imatges d’entrenament han estat, en aquest cas, les dues meitats d’una cara. La xarxa neuronal s’enfronta a completar la meitat d’un rostre amb la seva relació de simetria. Com en tots els casos, el resultat és una xarxa obsessiva que, davant de qualsevol input, genera únicament allò que sap. Les cares que imagina aquesta xarxa són una mena de mitjana de totes les cares que ha vist, modificada per les característiques de cada imatge d’entrada.

 

 

Mitja cara

 

 

Recursiu: input inicial mitja cara

 

 

Recursiu: input inicial imatge en negre