Auspicis

/ El mal alumne

Si Pix2Pix aprèn a generar una imatge B a partir d’una imatge A, es poden plantejar experiments que no busquin una conversió a un estil determinat sinó desplaçar-se en l’espai i el temps. Inspirats per un experiment del desenvolupador Damien Henry, hem utilitzat els fotogrames consecutius d’un vídeo com a parelles d’entrenament, i hem plantejat a la xarxa que aprengui a crear el fotograma següent: la predicció d’un futur immediat. Un altre experiment s’ha fet amb parelles estereoscòpiques amb les quals la xarxa aprendria a generar la segona imatge de la parella, és a dir, a veure la mateixa imatge des d’una perspectiva lleugerament diferent (la diferència entre l’ull dret i l’ull esquerre, uns sis centímetres més enllà).

Aquests entrenaments es desplacen metafòricament en el temps i l’espai i són, en aquest sentit, auspicis, visualitzacions predictives del que passarà. Com que la predicció de comportaments és una de les obsessions de les dades massives i del monitoratge actuals, els resultats abstractes d’aquests experiments, quan es generen de manera recursiva, funcionen com un comentari irònic sobre les promeses tecnològiques.