A (back and forth) trip down latent space

 

Amb la metàfora de l’espai latent, se’ns proposa que concebem la xarxa entrenada com un sistema de coordenades multidimensional que podríem recórrer. Si tenim aquest espai digital que ha creat la xarxa, que passa si aquest sorgeix d’un recorregut concret? Quin és el resultat de desdoblar un espai real en un espai latent? Com es transita i es transforma aquest recorregut primer quan ens situem en l’espai virtual de la xarxa neuronal?

A trip down Market Street és una pel·lícula de 1906 que recorre el carrer del mateix nom de San Francisco. És un exemple d’un gènere particular del cinema de l’època anomenat phantom ride, la filmació des d’un punt de vist mòbil (un tramvia en aquest cas) d’un recorregut –tant per l’atracció que suposa el mateix espai com per la de l’efecte cinètic del punt de vista en moviment–. Tots els fotogrames d’aquesta pel·lícula han constituït el dataset d’entrenament d’aquesta xarxa.